Lektion 1 von 0
In Bearbeitung

Instrukcja

Proszę dokładnie i dokładnie obejrzeć poniższy film. Poniżej zostaniesz poproszony o kilka pytań na ten temat. Jeśli zdasz test, otrzymasz e-mailem certyfikat i upoważnienie do wstępu na plac budowy.